Besparen met HRe ketel

De HRe ketel is gebaseerd op het principe dat het energetisch gezien het beste is om warmte en elektriciteit gelijktijdig op te wekken en te gebruiken. De primaire energie wordt dan optimaal gebruikt. Bovendien wordt er hoogwaardige energie opgewekt in de vorm van elektriciteit.

Thermodynamisch gezien spreekt men dan van een hogere exergie. Dit betekent dat de primaire energie op dat moment veel efficiënter wordt benut. In Nederland wordt dit principe al veel toegepast bij grote verbrandingsmotoren (300kWe of meer) en gasturbines (1MWe of meer) in de utiliteit (b.v. voor proceswarmte industrie, tuinderskassen, ziekenhuizen e.d.) en woningbouw waar meerdere huishoudens door dezelfde verwarmingsinstallatie worden gevoed. Er wordt dan gesproken van warmte/kracht koppeling. Tot op heden was er nog geen passende techniek om dit op kleine schaal uit te voeren.

De HRe ketels zoals ontwikkeld voor de consumentenmarkt zijn gebaseerd op het stirling principe. Hierbij worden verbrandingsgassen in een cilinder gebracht. Vervolgens zal een zuiger in een magnetisch veld op en neer bewegen. Het aandeel elektriciteit is een stuk lager (rond de 19%) dan bij de grote warmte/kracht installaties, maar hier geldt dat elke opgewekte kWh exergetisch winst is t.o.v. een standaard HR ketel.

Uit de eerste veldtesten van Remeha wordt een besparing op de energierekening verwacht van ca. 350 euro per jaar. Afhankelijk van de meerprijs t.o.v. een gewone HR ketel zal de financiële haalbaarheid vastgesteld kunnen worden. De verwachtingen zijn hoog want ook de HR ketel is ooit gestart als een relatief dure manier van warmte op te wekken en is inmiddels de standaard geworden.

Een belangrijk bijkomend voordeel van het decentraal opwekken van elektriciteit is dat de stroom dichtbij het afname punt kan worden verbruikt, zodat transportverliezen (5 tot 15%) worden vermeden.

De crux voor micro warmte/kracht (lees HRe) zit hem op dit moment in de aanschafprijs, eventuele subsidies en de uitgekeerde terugleververgoeding. Hierover is nog veel onduidelijkheid, waardoor het ook nog niet mogelijk is een rekenvoorbeeld te geven. Zo gauw hierover meer bekend is zullen we het concept HRe verder uitwerken. De eerste commerciële introductie is begin 2010 gepland. Er zijn wel al HRe ketels beschikbaar vanuit Eneco, maar dat betreft in feite een deelname aan een veldproef. Ook zijn er grotere systemen op de markt, maar deze zijn niet geschikt voor de huishoudelijke omgeving.

De aanduiding HRe wordt overigens ook wel gebruikt voor het benadrukken van het ‘eco’ concept van andere type ketels, maar heeft dan meestal niks te maken met het HRe principe zoals hier bedoeld. In het begin van 2010 zal er meer duidelijkheid moeten komen over de eerder genoemde punten.