Besparen met isolatie

Om energie te besparen op uw gasverbruik, dan wel verwarmingskosten, is het belangrijk uw huis goed te isoleren. Deze investering verdient zich snel terug. Het draagt bovendien in belangrijke mate bij aan het comfort van de woning, doordat koude stromen zoveel mogelijk worden tegengegaan. Warmte kan verloren gaan door:

 • Transmissie. Geleiding van warmte door buitenmuur, vloer en dak van de woning. De klimaatomstandigheden buiten de woning zijn sterk van invloed op de mate van afkoeling. Vochtige en windrijke omstandigheden zorgen voor extra afkoeling. Door bv. een gevel glad en wind- en vochtdicht te maken, wordt dit sterk verminderd. U kunt gebruik maken van gevelisolatie of speciale coatings. Voor het vochtdicht maken van muren is het verstandig om een ‘ademende’ coating te gebruiken.
 • Straling. Dit is de warmte die u ervaart als u in de zon zit of bij een haardvuur, gaskachel of radiator. Elk object straalt warmte uit. Logischerwijs is de hoeveelheid stralingswarmte meer naar mate de temperatuur hoger ligt. De mate waarin een object warmte afgeeft is sterk afhankelijk van de materiaaleigenschappen.
 • Ventilatieverliezen. Voldoende ventileren wil zeggen dat er zoveel lucht wordt ververst als nodig is voor het verwijderen van het te veel aan afvalstoffen. Het betekent dus ook het voorkomen van onnodig ventileren, omdat hierdoor extra energieverlies ontstaat.
 • Convectie. Convectie in luchtlagen veroorzaakt warmteafgifte aan de aanwezige materialen. Voorkom dit door luchtdichte lagen te creëren.

Algemene aandachtspunten

Maak bij het isoleren van uw huis een goed isolatieplan. Op het moment dat u bv. de ramen vervangt door dubbelglas, maar de muren niet isoleert, heeft u meer kans op condensatie. Met goede ventilatie kunt u het probleem van condensatie te ondervangen. U kunt de woning in fasen isoleren. Niettemin heeft het de voorkeur om de gehele woning aan te pakken, zodat koude bruggen en daarmee condensatievlakken voorkomen worden.

Bij het isoleren van dak, vloer en of muur kunt u het beste uitgaan van een R-waarde van minimaal 2,5. Dit betekent voor het gebruik van steenwol of glaswol (beide minerale wol) een dikte van ca. 10 cm. Verder geldt hoe dikker de isolatielaag, hoe meer warmteverlies u voorkomt. Indien de ruimte niet direct een beperking is, streef dan naar een zo dik mogelijk isolatiepakket met een maximum van 30 centimeter (R=8). Op dat moment zit u op het isolatieniveau dat noodzakelijk is om een passiefhuis te creëren.

De volgende isolatiecategorieën kunnen worden onderscheiden:

 1. Dakisolatie
 2. Dubbelglas
 3. Vloerisolatie
 4. Spouwmuurisolatie
 5. Muurisolatie
 6. Gevelisolatie
 7. Radiatorfolie

Op dit moment is er een aantal verschillende isolatiesystemen op de markt voor het isoleren van vloer, dak en wanden. Daar zijn ook bepaalde subsidies van de overheid voor te krijgen (zie ook: subsidie isolatie en Rijksoverheid). De volgende isolatiematerialen kunnen worden onderscheiden:

 • A) Minerale wol (glas- en steenwol), voor producteigenschappen zie b.v. Rockwool en Ursa
 • B) Platen van hardschuim (grote diversiteit aan systemen), voor een aantal voorbeelden en de producteigenschappen zie b.v. Ecotherm
 • C) Reflectiefolie, voor producteigenschappen zie b.v. Tonzon

A) Minerale wol (glas- en steenwol)

Minerale wol is erop gericht om de transmissieverliezen van warmte tegen te gaan. Belangrijk bij het gebruik van minerale wol voor een optimaal resultaat is dat er een luchtdichte laag ontstaat. Het betekent dat er geen kieren tussen b.v. balken en isolatie aanwezig mogen zijn. Voorkom verder ook koudebruggen, door niet alleen tussen de balken of profielen te isoleren, maar er ook op te letten dat kieren bij ramen en deuren goed zijn afgedicht.

Isolatie dient zoveel mogelijk luchtdicht te zijn gemonteerd, zodat er geen luchtcirculatie kan ontstaan langs, achter en daardoor deels in het isolatiemateriaal. Convectie zorgt in belangrijke mate voor verdere warmteafgifte, dus dat moet voorkomen worden. Tevens is het belangrijk dat het isolatiemateriaal niet vochtig kan worden. Vocht is een zeer goede geleider van warmte en zal de isolerende eigenschappen sterk verminderen. Bovendien zorgt de verdamping voor extra warmteonttrekking.

Voordelen van minerale wol:

 • Het draagt bij aan een goede geluidsisolatie
 • Er is veel ervaring mee in de bouw
 • Het heeft goede brandwerende eigenschappen

Nadelen van minerale wol:

 • Het kost veel ruimte en is daardoor nadelig voor transport en montage
 • Het materiaal is niet prettig om mee te werken
 • Het aanbrengen van een extra dampremmende laag is noodzakelijk

Opmerking: Bij glas- en steenwol wordt vaak ook gebruik gemaakt van een reflecterende laag. Zorg er voor dat de reflectielaag naar binnen is gericht en maak vervolgens een luchtspouw, omdat anders de reflectielaag geen toegevoegde waarde heeft. Er bestaan er sinds kort ook glaswolplaten Glaswol platen die wel in beperkte mate mechanisch belast kunnen worden en dus geschikt zijn voor dakconstructie.

B) Hardschuimplaten

Naast de minerale wol worden ook hardschuimplaten toegepast. Deze worden vaak gebruikt bij platdakconstructies, als opvulling van de spouw.

Voordelen van hardschuimplaten:

 • Het heeft een hogere isolatiewaarde dan minerale wol. De platen zijn dunner en nemen dus minder ruimte in beslag.
 • Het is mechanisch te belasten in combinatie met een drukverdelende laag.
 • Het materiaal is niet irriterend.
 • Er is geen extra dampremmende laag noodzakelijk.
 • Het is volledig vochtdicht

Nadelen van hardschuimplaten:

 • Het kost veel ruimte en is daardoor nadelig voor transport en montage.
 • Het materiaal is vaak niet prettig om mee te werken.
 • Het is bewerkelijker door relatief veel snijwerk bij moeilijke ruimten.
 • Het is relatief kostbaar.
 • Het is minder milieuvriendelijk omdat het relatief veel energie kost om te produceren.

Opmerking: Bij hardschuimenplaten wordt vaak gebruik gemaakt van een reflecterende laag. Zorg er voor dat de reflectielaag naar binnen is gericht en maak vervolgens een luchtspouw, omdat anders de reflectielaag geen toegevoegde waarde heeft

C) Reflectiefolie

Reflectiefolie maakt gebruik van het feit dat een glad, glimmend oppervlak een zeer lage stralingscoëfficiënt heeft. Door de folie in lagen op te bouwen worden er lagen gecreëerd met ’stilstaande’ lucht die weer als isolator fungeren tegen de transmissieverliezen. Let op! Er is altijd een luchtlaag nodig aan de reflecterende kant om reflectie van stralingswarmte mogelijk te maken. Als de folie wordt ingesloten in andere materialen zal de warmte gewoon door transmissie worden doorgegeven. De folie is namelijk een prima geleider en heeft zonder tussenliggende luchtlagen geen enkele rol in het voorkomen van transmissieverliezen. Bij een keuze voor reflectiefolie gaat u in feite pas op locatie de isolerende lucht in lagen inpakken. Er onstaat zo een systeem dat de warmtestraling binnen houdt en de transmissieverliezen tegen gaat. Op de website van Tonzon vindt u nadere uitleg over hoe een compleet isolatiesysteem wordt gecreëerd en welke R-waarden haalbaar zijn.

Voordelen van reflectiefolie:

 • U kunt dezelfde R-waarde bereiken als met minerale wol of schuimplaten.
 • Het kost weinig ruimte
 • Het is eenvoudig te vervoeren.
 • Het is zeer milieuvriendelijk omdat het relatief weinig energie kost om te produceren.
 • Het materiaal is relatief goedkoop.
 • Het geeft een betere isolatie tegen de zonnestraling in de zomer
 • Het materiaal is niet irriterend voor huid en ogen
 • Het zorgt voor winddichte en volledig dampdichte constructie, waardoor afkoeling door convectie verder wordt voorkomen

Nadelen van reflectiefolie:

 • Niet alle systemen op de markt zijn evengoed onderbouwt en objectief beoordeeld.
 • In bepaalde gevallen is het plaatsen arbeidsintensiever dan b.v. het plaatsen van minerale wol.
 • Het systeem moet nauwkeurig worden aangebracht omdat de lucht niet in ’cellen’ is opgesloten en luchtdichte lagen ter plekke gecreëerd moet worden.

1. Dakisolatie

Goede dakisolatie zorgt voor 25% besparing op de totale stookkosten t.o.v. een niet geïsoleerd dak. U kunt de investering binnen vijf jaar terug verdienen, indien u kiest voor een R-waarde van 2,5. Het kan zelfs binnen drie jaar worden terugverdient, als u het werk zelf uitvoert.

Er kan ook gekozen worden voor een van de eerder genoemde isolatiesystemen of een combinatie daarvan. Zo kunt u een reflectiefolie gebruiken om het dakbeschot wind- en luchtdicht af te sluiten alvorens een minerale isolatielaag aan te brengen. U moet dan rekening houden met een luchtlaag, zodat ook de reflecterende eigenschappen worden benut. Dit zal tevens bijdragen aan de totale R-waarde van de constructie.

Bij het plaatsen van dakisolatie moet u in ieder geval rekening houden met de volgende punten:

 • In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, mag een houten dakconstructie eenzijdig afgesloten zijn. Voor het beste resultaat moet u het dak aan de binnenkant volledig luchtdicht afsluiten. De buitenkant van het dak ademt dan nog immers. Bij renovatie heeft het de voorkeur om aan de binnenzijde te isoleren. Zo onstaat een volledig luchtdichte laag. Verdamping kan dan aan de buitenzijde plaatsvinden en er kan niet of nauwelijks condensatie ontstaan aan de binnenzijde. Plaats eerst een luchtdichte en dampremmende laag met folie alvorens de minerale wol aan te brengen.
 • Het is ook een fabel dat het aanhouden van een luchtspouw tussen isolatie en dakbeschot een goede maatregel is om condens te voorkomen. Door ventilatie met koude buitenlucht zal het dakbeschot sterker afkoelen dan in de situatie zonder luchtspouw. Hierdoor onstaat in de situatie met luchtspouw juist sneller condensatie op het dakbeschot. Bovendien is ventilatie in de spouw doorgaans te zwak om werkelijk vocht af te kunnen voeren. Soms zal de toegevoerde buitenlucht juist vochtiger zijn dan de afgevoerde lucht.

2. Dubbelglas

Isolerend glas (= dubbelglas) draagt in belangrijke mate bij (oplopend tot 30% t.o.v. enkelglas) aan de energiebesparing op de stookkosten en bovendien geeft het veel meer comfort door het terugdringen van de koude vlakken in huis en de daarmee samenhangende koude luchtstromen.

Isolerend glas heeft in de regel een langere terugverdientijd dan isolatiematerialen zoals beschreven bij dakisolatie. Niettemin zijn de voordelen voor het warmte- en geluidscomfort dermate groot dat isolerend glas niet mag ontbreken in een isolatieplan. Indien u de rest van het huis wel heeft geïsoleerd maar geen dubbelglas heeft geplaatst, zal u meer last hebben van condens op de ramen.

De isolatiewaarde van glas wordt uitgedrukt in U-waarde. De R-waarde van glas is overigens 1/U. Het betekent dat enkelglas een R waarde heeft van 0,16 m2K/W. Duidelijk mag zijn dat de warmteverliezen van glas aanzienlijk zijn t.o.v. andere delen van de woning. Het beste isolerende glas (driedubbel HR++) glas haalt een R waarde van bijna 2 (U=0,5). HR++ dubbelglas heeft een R-waarde van ongeveer 1 (U=1). Het geeft aan dat veel glas in een woning automatisch leidt tot een groter warmteverlies. Verder hebben we nog de volgende tips voor u:

 • Kies altijd voor het glas met een hoge tot zeer hoge isolatiewaarde. De meerprijs is beperkt en verdient zich snel terug.
 • Er leveranciers van vacuüm glas die reeds bij geringe spouwbreedte b.v. 6 mm een goede isolatiewaarden halen. Dergelijke ramen zijn bij het plaatsen in bestaande kozijnen naast de huidige HR++ glas een goede optie.
 • Voor situaties waarbij het golvende karakter van het oude glas behouden moet blijven, is er dubbelglas, waarbij één ruit een golvend aanzicht geeft. Dit kan b.v. een eis zijn bij monumenten of simpelweg, omdat u dit zelf graag wilt behouden.

Voor prijzen en beschikbare ruiten kunt u bijvoorbeeld kijken op: Glasdiscount, Glassique-toepassingen of vanruysdael.

3. Vloerisolatie

Vloerisolatie is een onderschatte isolatiemogelijkheid. De besparing voor het isoleren van de vloer wordt traditioneel geschat op ca. 10%, maar uit recente berichten blijkt dit in de praktijk vaak een stuk hoger te liggen (tot 25%). Dit komt vooral doordat de koude trek uit de woning verdwijnt en bewoners ook makkelijker een graad lager stoken met hetzelfde comfortgevoel. Er ontstaat immers een veel gelijkmatigere verdeling van de warmte in de woning. Ook werkt het positief op het terugdringen van huisstofmijt, doordat er in de nacht minder condensatie optreedt op het vloeroppervlak. U kunt een systeem samenstellen op basis van b.v. steenwol (Rockwool), maar ook is er een zeer geschikt foliesysteem (Tonzon) met hoge R-waarde (ongeveer R=5).

4. Spouwmuurisolatie

Indien u beschikt over een spouwmuur en deze is nog niet geïsoleerd dan is het zeker de moeite waard om deze te laten vullen met isolatiemateriaal. Het is een investering die snel is terugverdiend (binnen 3 tot 5 jaar) en inmiddels zijn de technieken voldoende uitgerijpt om betrouwbaar toe te passen. Wel dient u er rekening mee te houden dat er om de m2 een gat geboord moet worden in de gevel voor de vulling van de spouw. Indien u nog aan de binnenkant aan het renoveren bent, kunt u dit ook van binnenuit laten uitvoeren. Op de ‘Spouwmuurisolatie pagina’ van Isolatie.net vindt u veel informatie hierover.

Minerale wol is een milieuvriendelijke variant en is veilig toe te passen bij oudere constructies. PUR is toepasbaar bij recentere bouwconstructies en heeft de hoogste isolatiewaarde, maar is per definitie beduidend minder milieuvriendelijk. Voor meer inzicht over de voor- en nadelen van spouwmuurisolatie kan eens gekeken worden in het onderzoeksrapport van de universiteit van Gent (Afstudeerscriptie).

5. Muurisolatie

Indien de woning niet beschikt over een spouw of u wilt de isolatiewaarde verder verhogen dan is gevelisolatie een mogelijkheid. Bij het isoleren aan de binnenzijde moet rekening gehouden worden met enig ruimteverlies, maar dit weegt vaak wel op tegen de voordelen. Zorg voor een juiste plaatsing van het isolatiesysteem. Het betekent dat aan de binnenzijde van de muur een luchtdichte laag moet worden aangebracht voor een goede dampremming. Alle drie eerder genoemde isolatie methoden kunnen worden toegepast.

6. Gevelisolatie

Gevelisolatie aan de buitenzijde is veelal werk voor specialisten. Al is het maar door de hoogtes die moeten worden overbrugd. Bovendien verandert het aangezicht van de woning (dit kan overigens weer worden verfraaid met een pleisterlaag). Deze vorm van isolatie wordt vaak toegepast bij renovatie. Voor oude huizen wordt dit regelmatig toegepast aan de achterzijde die vaak veel minder gezichtsbepalend is. Bijkomend voordeel van gevelisolatie is dat u verlost wordt van eventuele vochtproblemen bij muren zonder spouw.

7. Radiatorfolie

Het is effectiever om reflectiefolie tegen de verwarming te bevestigen dan tegen de muur achter de radiator. De folie wordt door de radiator wel opgewarmd, maar heeft de eigenschap dat het deze warmte niet kan uitstralen. Alleen de lucht die er tegen aankomt, wordt opgewarmd. Deze warme lucht stijgt op en verwarmt de ruimte. De achterliggende muur krijgt nauwelijks nog warmte. De warmtestraling is met 96% verminderd. Technisch gezien is dit de meest perfecte oplossing, omdat alle straling direct bij de bron is afgeschermd.

Deze reflectiefolie is ook prima geschikt om verwarmingsbuizen nog eens te omwikkelen waardoor deze goed worden geïsoleerd.