Industrieel energieverbruik

 1. PJ voor omzetting in elektriciteit, stoom en warm water.
 2. Energetisch finaal verbruik.
 3. Niet-energetisch verbruik + andere omzettingen.
 4. Organische basischemie, basischemie (geen petrochemie) + kunstvezels, overige anorganische basischemie en chemische eindproductenindustrie.
 5. Basisferrometaalindustrie, basis-non-ferrometaalindustrie, met daarbij cokesfabriek.
 6. Metaalproductenindustrie, hout-, kunststof-, instrumentenindustrie, glas-, aardewerk-, cement-, kalkindustrie, en industrie niet te specificeren naar industrietak.

De chemische industrie is verantwoordelijk voor het grootste deel van het industriële energiegebruik. In Nederland betreft het een typische exportmarkt (goed voor 20% van de Nederlandse export). De industrie zal dus zelf op zoek moeten gaan naar energiezuinige toepassingen. Als consument is het energieverbruik van deze industrietak vooral te beïnvloeden door minder en duurzamer te consumeren.

De chemische industrie staat aan de basis van (half)producten zoals:

 • kunststof
 • chloor
 • voedingsingrediënten
 • vezels
 • cosmetica
 • medicijnen
 • kunstmest
 • verf

Eigenlijk zijn er bijna geen eindproducten te koop zonder dat er een (half)product vanuit de chemische industrie is gebruikt.